Dnes sme tak vzdelaní, že nás nič neprekvapí, okrem fungujúceho manželstva...

BETLEHEMY

 

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky/Českej republiky v rámci  OP CS SR-ČR 2007 - 2013

Názov projektu:

Betlehemy bez hraníc

Cieľ projektu:

Zachovanie tradície našich predkov, oživenie a popularizácia betlehemarstva v pohraničnom regióne.

Vedúci partner:

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

Hlavný cezhraničný partner:

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.

Začiatok projektu:

1.9.2014

Ukončenie projektu:

30.5.2015

Celkové oprávnené výdavky projektu:

39 120,71 €

Z toho príspevok z ERDF:

30 752,78 €