Dnes sme tak vzdelaní, že nás nič neprekvapí, okrem fungujúceho manželstva...

PROGRAMY

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku Vám ponúka – Terénny motivačný kurz.

Tento kurz je určený pre ženy, ktoré sa dlhodobo starajú o člena rodiny. Teda najmä maminy na rodičovskej dovolenke. Mal by posilniť ich sebavedomie. Naučiť ich, že počas starostlivosti o dieťa sa nestrácajú pracovné zručnosti ba práve naopak sa rozvíjajú také, ktoré sú na trhu práce vysoko cenené (čo býva pre veľa ľudí prekvapením). Ak sa mamička rozhodne nastúpiť do zamestnania, kurz ju naučí rozpoznať svoje mäkké zručnosti a pomenovať ich „slovníkom“, ktorý je blízky personalistom a pracovnému trhu.

Naše lektorky boli vyškolené ľuďmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v Čechách. Kde tento projekt vznikol. Výsledky kurzov ukazujú, že práve rozpoznanie rodinných kompetencií a ich následné začlenenie do osobného životopisu ženy sa stáva jedným z účinných nástrojov pre potláčanie diskriminácie žien na trhu práce, lebo žena je vďaka získanému zdravému sebavedomiu schopná lepšie sa brániť diskriminačným tlakom.

 

Kurz je rozdelený na 6 lekcií. 

Jedna lekcia za týždeň v priebehu doobedia. 

Dĺžka lekcie je 3 hodiny s prestávkami.

 

Názvy lekcií:

* Rodinné kompetencie a zručnosti, ich rozpoznanie a zadefinovanie

* Komunikácia (nie len) so zamestnávateľom

* Zlučiteľnosť rodiny a zamestnania

* Komunikácia počas pracovného pohovoru

* Orientácia na trhu práce

* Môj osobný potenciál a jeho uplatnenie na trhu práce

 

Ak mamička nemá u koho nechať svoje deti, môžeme zabezpečiť animátorov na stráženie v priestoroch, kde bude prebiehať kurz.

 

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na:

t.č. 0908 728 815

e-mail: manuela@centrum.sk