Dnes sme tak vzdelaní, že nás nič neprekvapí, okrem fungujúceho manželstva...

ANIMA SK

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku v spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči v Ostrave a Národním centrem pro rodinu v Brne pripravila a predložila v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika projekt, prostredníctvom ktorého by chcela na Slovensku predstaviť iniciatívu ANIMA, ktorá je zameraná na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života a ktorá už niekoľko rokov úspečne funguje v Českej republike.

PROJEKT BOL SCHVÁLENÝ:

   

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky/Českej republiky v rámci  OP CS SR-ČR 2007 - 2013

Názov projektu:

ANIMA SK - Spolupráca v oblasti inovatívnych opatrení pre zosúladenie pracovného a rodinného života na trhu práce  (Aktivity projektu)

Cieľ projektu:

Vytvorenie novej spolupráce na podporu zamestnateľnosti a zamestnanosti cieľových skupín prostredníctvom vzdelávacieho programu ANIMA v zmysle princípov rovných príležitostí mužov a žien a potrieb pracovného a rodinného života.

Vedúci partner:

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

Hlavný cezhraničný partner:

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.

Začiatok projektu:

1.4.2014

Ukončenie projektu:

1.1.2015

Celkové oprávnené výdavky projektu:

36 254,00 €

Z toho príspevok z ERDF:

28 902,46 €