Dnes sme tak vzdelaní, že nás nič neprekvapí, okrem fungujúceho manželstva...

Podrobnejšie informácie o neziskovej organizácii a o jej aktivitách môžete nájsť na stránke:

www.rodinkovo.sk

Familiae Locum - Rodinkovo, n.o.

 Jána Kalinčiaka 1

 P.O. Box B - 51
 010 01 Žilina

 Riaditeľ: Mgr. Peter Valášek

 Tel.: 0911 911 780, 0910 942 246

 

 IČO: 0045738165

 DIČ: 2023537923