Dnes sme tak vzdelaní, že nás nič neprekvapí, okrem fungujúceho manželstva...

ŠKOLA HROU

 

   

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky/Českej republiky v rámci  OP CS SR-ČR 2007 - 2013

Názov projektu:

Vytvorenie novej spolupráce v oblasti interaktívneho vzdelávania (Aktivity projektu)

Cieľ projektu:

Vytvorenie novej spolupráce v oblasti vzdelávania a rozširovanie know-how a znalostí pri výchove mladej generácie na základných a stredných školách.

Vedúci partner:

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

Hlavný cezhraničný partner:

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.

Začiatok projektu:

1.1.2013

Ukončenie projektu:

30.4.2013

Celkové oprávnené výdavky projektu:

64 983,00 €

Z toho príspevok z ERDF:

52 000,32 €