Dnes sme tak vzdelaní, že nás nič neprekvapí, okrem fungujúceho manželstva...

Vitajte!

 

Občianske združenie Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku je nepolitické, dobrovoľné, verejnoprospešné, demokratické združenie občanov, združujúcich sa bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie.

Organizácia vznikla v roku 2010 v dialógu s viacerými organizáciami, ktoré ponúkajú programy pre manželov, rodiny či snúbencov. Jej zámerom je spájať sily a myšlienky pre službu rodinám a podporovať vznik a rozvoj malých rodinných spoločenstiev.

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku podporuje manželstvo,

rodinu a medziľudské vzťahy na základe TRADIČNÝCH hodnôt.