Dnes sme tak vzdelaní, že nás nič neprekvapí, okrem fungujúceho manželstva...

2%

 

Ak máte možnosť poukázať dve percentá z dane a chceli by ste podporiť aktivity Asociácie, postup a tlačivá nájdete nižšie.

 

Ak ste ZAMESTNANEC a VAŠE DAŇOVÉ PRIZNANIE ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ, 

môžete poukázať 2% z dane v prospech 1 prijímateľa, minimálne však 3,32 Eur.

 

POSTUP:

 

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil POTVRDENIE 

2. Potom vyplňte VYHLÁSENIE:

    - vyplňte osobné údaje do riadkov 01 – 08

    - do riadku 09 napíšte sumu, ktorá je uvedené v riadku 03 Potvrdenia od zamestnávateľa.

    - do riadku 10 napíšte sumu, ktorá zodpovedá 2% zo sumy uvedenej v riadku 09

    - naše identifikačné údaje vo Vyhlásení sú už vyplnené

 

3. Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte obidve vyplnené tlačivá, teda POTVRDENIE aj VYHLÁSENIE výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Ak ste fyzická osoba a DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVATE SAMI, 

môžete poukázať 2% z dane v prospech 1 prijímateľa, minimálne však 3,32 Eur.

 

 

POSTUP:

 

1. V daňovom priznaní - Typu A, v VIII. časti; daňovom priznaní – Typu B, v XIII časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane.

2.  Najneskôr do 31. marca podajte na Váš daňový úrad vyplnené DAŇOVÉ PRIZNANIE PRE FYZICKÉ OSOBY a zaplaťte daň z príjmov.

 

Okrem daňového priznania nepodávate už na poukázanie 2% žiadne iné tlačivo.

 

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA, môžete poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 Eur.

 

 

POSTUP:

 

POZOR!

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2011 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2012 (zvyčajne do 31.3.2012) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

 

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2011 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2012 (zvyčajne do 31.3.2012) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

 

1. V daňovom priznaní v IV. časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“, vyplňte kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane.

 

2. Vyplnené DAŇOVÉ PRIZNANIE PRE PRÁVNICKÉ OSOBY doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a zaplaťte daň z príjmov.

 

Okrem daňového priznania nepodávate už na poukázanie 2% žiadne iné tlačivo.